Twoje zadowolenie jest dla nas najważniejsze!

 

Jeśli zechcesz, możesz zwrócić nam zakupiony towar w ciągu 14 dni. Pamiętaj jednak, że musi być nieuszkodzony, w przeciwnym razie nie będziemy mogli przyjąć Twojego zwrotu. Poniżej przedstawiamy szczegółowe warunku zwrotów i reklamacji.

Zwroty 

 1. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, przysługuje – na podstawie ogólnych zasad wynikających z przepisów Ustawy z dnia 30.05.2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 nr 827) – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni i wysyłając je na adres Cardboard Design Patryk Pajkert podany w niniejszym Regulaminie.
 2. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą.
 4. Zwracany towar musi być nieuszkodzony oraz powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu. Za złe spakowanie przesyłki powodujące uszkodzenie produktu w transporcie odpowiada klient.
 5. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
 6. Zwrotowi nie podlegają poniesione przez klienta koszty wysyłki.
 7. Zakupiony towar należy zwrócić na poniższy adres:  Cardboard Design Patryk Pajkert ul Ptasia 35B, 62-090 Kiekrz

Reklamacje dotyczące Towarów

 1. Cardboard Design jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
 2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres biuro@houseofcats.pl a Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia ich w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
 3. Reklamowany towar należy przesłać na własny koszt, a jeśli reklamacja zostanie rozstrzygnięta na korzyść klienta, koszty wysyłki zostaną zwrócone do wysokości kosztów wysyłki pobieranych przez sklep www.houseofcats.pl

Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
 2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Cardboard Design Patryk Pajkert o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.
 3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: Cardboard Design Patryk Pajkert, ul Ptasia 35B, 62-090 Kiekrz lub mailowo pod adres biuro@houseofcats.pl
 4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
 5. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
Updating…
 • Brak produktów w koszyku.